Şerit

Şerit, toprağı tek geçişte 25 cm. genişliğinde bantlar halinde işleyerek, tüm alan yerine sadece tohumun konacağı çizgilerdeki yatağı hazırlar. Bunu yaparken toprak altı gübresini atar, yabancı ot ilacını pülverize eder, freze ile ilacı anında nemin içerisine karıştırır.

Şerit
Şerit
Şerit

Şerit

Tohum yatağı hazırlama, toprak işleme faaliyetleri içerisinde belkide en önemli aşamadır. Her çeşit bitki tohumu farklı çimlenme koşullarına gereksinim duyar. Ancak hepsi için belli bir toprak nemi ve minimum ekim derinliği olmazsa olmazdır. Bu nedenle tohum yatağı olarak tabir edilen bölgenin neminin korunabilmesi için toprak parçacıklarının büyüklüğünün önemi işin püf noktasıdır. Buradaki toprak parçacıklarının boyutunu küçültebildiğimiz oranda ekimden sonra gerekli olan nemi koruyup çimlenmeyi garanti altına alabiliriz. Bunu sağlayabildiğimiz ölçüde yüzeysel ekim yapabiliriz. Bitkisel üretimde, tohumların çimlenerek mümkün olduğunca kısa sürede toprak yüzeyine ulaşıp, ilk yapraklarının (kotiledon) oluşarak fotosenteze başlamaları sağlıklı bitki ve verim bakımından en kritik evredir. Bu nedenle klasik yöntemde yatağı hazırlamak üzere toprak yüzeyi çeşitli aletlerle 6-7 kez karıştırılır ve bastırılır. Sırası ile; gübre serpme, diskaro ile ot parçalama-karıştırma, herbisit ilaçlaması, kültivatör ile ilaç karıştırma, toprak ufalama-eleme, sürgü-merdane ile bastırma işlemleri en az bir, bazıları için iki kez uygulanmak zorundadır. Ve bu işlemler toprağın tüm yüzeyine yapılır. Halbuki sıraya ekilen bitkilerde (pamuk, mısır, ayçiçeği, soya, pancar) bize gerekli olan bölge sadece tohumun konacağı çizgilerdir. Bu nedenle Şerit adını verdiğimiz makinayı tasarladık. Dünyada şerit işleme yöntemleri çok hızla gelişmekte. Bu makinalar, dikkat edilirse daha derin işleme yapan ve yüzey ufalamalarının çok gerekmediği, yağış rejiminin yüksek olduğu tarımsal bölgelere uygundur. Şerit dünyadaki örnekleri içerisinde yüzeysel toprak işleme yaparak tohum yatağı hazırlayan tek makinadır. Şerit, toprağı tek geçişte 25 cm. genişliğinde bantlar halinde işleyerek, tüm alan yerine sadece tohumun konacağı çizgilerdeki yatağı hazırlar. Bunu yaparken toprak altı gübresini atar, yabancı ot ilacını pülverize eder, freze ile ilacı anında nemin içerisine karıştırır, toprağı ufalar (bir anlamda rotavator) ve çift merdane ile sürgü-merdane kombinasyonunun yaptığı bastırma ve iyice ufalama işini mükemmel olarak yapar. Bütün bunları 90HP traktör ile 6 sıra olarak yapabilir. Tüm yüzey yerine sadece 25 cm.lik bir bandı işler. Bir başka anlatımla, 75 cm.lik sıra arası mesafeli bir ürün desenine göre tam olarak 1/3 kadar alanı hazırlamış olur. Dolayısı ile minimum yakıt ve güç ihtiyacı ortaya çıkar. Hem 5-7 kez geçiş yerine tek geçiş, hem tek geçişte %66 az yer işleme nedeni ile yakıt tasarrufunu dekarda 4-6 litre olarak rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve tüm bu hazırlığı tek seferde ve klasik yönteme göre toprağı daha iyi ufalamış olarak yaparak, ağır topraklardaki taş kaçma ve oturma olasılığını ortadan kaldırıp yüzlek ekime imkan verir. Genellikle bu işlemlerde kullanılan traktörlerin tekerlekleri minimum 42 cm. genişliğindedir. Klasik yöntemlerle tohum yatağı hazırlarken 5-7 kez yapılan geçişler 2 lastik için 2x6 kez x 42cm=5m. genişliğe ulaşmaktadır. Bu, toprakta basılmayan yer kalmadığı gibi üst üste defalarca aynı yerden geçiş olasılığınıda yaratmaktadır. 5-7 kez lastik basmış yerlerin kök gelişiminde yarattığı olumsuzlukları her çiftçi bilir. Şerit, ot ilaçlarını sadece 25cm.lik şeritlere püskürtür. Klasik yöntemdeki gibi tüm yüzeyi ilaçlamaya gerek yoktur. Sıra arasında, yani ilaçlanmamış bölgede çıkacak yabancı otlar, çıkışlardan sonra zaten yapılan ara işçiliklerinde mekanik olarak yok edilir. Böylece bu ilaçların maliyeti %66 azaltıldığı gibi hemen anında nem içerisine karıştırıldığı için etkinliği maksimuma ulaşır ve doğaya verilen zararın önlenmeside ayrı bir faydadır. Toprak altı gübreleme işi, makinanın en önündeki döner - disk baltalarla yapılır. Fosforlu gübre tohumu koyacağınız yerin daha derinine yani köklerin geçiş yoluna konur. Fosforun topraktaki hareketsizliği düşünüldüğünde köklerin bu bölgeden geçmesi sağlanabildiği için yaralanma maksimum düzeye çıkar. Şerit uydu kontrollü traktörlerle kullanıldığında ekilecek hatlar kayıtlı olduğu için izci kullanımına gerek yoktur. Uydu olmayan uygulamalarda çiziler mibzer yerine izcili (markör) Şerit ile yapılır. Arkadan gelen ekim traktörü şerit yapan traktörün lastik izlerini rahatlıkla takip ederek izci kullanmadan ekim işini gayet düzgün sıralar halinde yapar. 4 sıra, 6 sıra, 8 sıra modelleri de mevcuttur. Gübreleme ve ilaçlama üniteleri ise isteğe bağlıdır.

  MODEL

ŞERİT 4

ŞERİT 6

 SIRA ARASI (cm)(min-max)

70-76

70-76

 SIRA (Ad)

4

6

 TAŞIMA GENİŞLİĞİ (cm) 

263

415

UZUNLUK (cm)

 420

 420

    YÜKSEKLİK (cm)

1800

1800

  AĞIRLIK (kg)

1900

2660

 GEREKLİ (BG)

85-130

85-130