Temel amacımız, yepyeni fikirlerden doğan makinalar tasarlamakla birlikte
mevcut tarım makinalarının verimliliğini arttırıcı kombinasyonların ve yeniliklerin sağlanabilmesidir.